واحد طراحی و مهندسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در اين مرحله و از ابتداي مذاکرات با مشتری و ارائه پيشنهاد قيمت تا شروع توليد اقدامات ذيل بعمل مي آيد:

 • دريافت و مطالعه اسناد و نقشه ها  و بررسي آنها از نظرفني و استاندارد  IEC( در صورتيکه مشتري فقط اکتفا به ارائه مشخصات فني و اطلاعات کلي نمايد واحد طراحي و مهندسي اين شرکت ، اقدام به طراحي و تهيه نقشه هاي تک خطي نموده و جهت کنترل نهايي و تائيد به كارفرما ارائه ميدهد.)
 • بررسي نقشه ها و مشخصات فني و تهيه فهرست لوازم و تجهيزات با توجه به نوع و مارک و تيپ آنها به منظور برآورد قيمت و ارائه پيشنهاد.

در صورت عقد قرارداد ، ادامه مراحل به صورت زير دنبال مي گردد:

 • مذاکره با مشتري و يا مشاور وي و دريافت نظرات و خواسته هاي فني آنها
 • بررسي و تطبيق نقشه ها و اسناد دريافتي با استانداردهاي معتبر مورد استفاده و همچنين خواسته هاي مشتري و مشاور و انجام اصلاحات در صورت لزوم جهت ارائه طرحي مطمئن براي دستيابي به محصولي مرغوب در حداقل زمان.
 • تهيه مدارک و نقشه هاي اجرايي شامل : نقشه هاي تک خطي ، مسير جريان(کنترل، فرمان، قدرت)، چيدمان ، جانمايی(LAYOUT) و پارت ليست(مارك اجناس به كار رفته با توجه به درخواست كارفرما و صلاحديد كارشناسان صنايع فجر تابلو انتخاب مي­گردد.)
 • ارائه مدارک و نقشه هاي اجرايي به مشتري جهت اخذ تائيديه

پس از تأييد نقشه ها توسط مشتري ادامه كار  توسط واحد طراحي به صورت ذيل مي­باشد:

 • برنامه ريزي و بررسي قسمتهاي مختلف خطوط توليد با توجه به پروژه هاي در دست اجرا و يا در حال مذاکره.
 • تهيه ليست تجهيزات توافق شده (نهايي)و ارسال آن به انبار جهت تأمين تجهيزات پروژه.
 • ارائه مدارک و نقشه هاي اجرايي به واحد توليد براي شروع به توليد.
 • تهيه نقشه­هاي As Built براي تحويل يه مشتري به همراه تابلوي هاي آماده تحويل.
 • بايگاني تمام فعاليتهاي فني مورد نياز پروژه براي بهره­برداري آتي و مورد نياز پروژه.

نرم افزارهاي مورد استفاده  در طراحي مكانيكي و الكتريكي تابلوهاي قدرت و فرمان شامل:

 • eplan-p8
 • autocad
 • ecabinet 1.8

ارتباط با ما

دفتر : تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 54، پلاک 10، واحد 15
تلفن: 88052909 - 88052908
دورنگار: 88034297
کارخانه: اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره 1، انتهای بلوار امیرکبیر، خیابان شایگان
تلفن: 3-34130501-086

کاری از واحد تحقیق و توسعه شرکت فجر تابلو مرکزی. حق نشر محفوظ است.

جستجو